Verschillende soorten handdrukken

Misschien geeft u wel dagelijks handdrukken, maar heeft u er ook weleens bij stilgestaan dat je met je handdruk een onvergetelijke indruk achterlaat. Dit geldt van nieuwjaarshanddruk tot zakelijke handdruk. De manier van je handdruk wordt vaak geassocieerd met je karakter. Heb je je weleens afgevraagd hoe krachtig je handdruk is, of welke indruk iemand bij je maakt die een slappe hand gaf. De meeste mensen ervaren zo’n slappe hand als onprettig en hebben het idee dat de gever ook wel zo’n karakter zal hebben. Zo’n handdruk lijkt makkelijk af te leren te zijn, maar in werkelijkheid zijn de meeste mensen zich maar weinig bewust van de handdruk die ze geven. In een onderzoek van mensen die werden ondervraagd naar de kracht van hun handdruk, bleek dat slechts 2% het gevoel had zelf een slappe hand te geven.

Of te krachtig

Onder managers komen slappe handen veel minder vaak voor. Managers lijken in verhouding juist een zeer krachtige hand te geven. Ze zijn zich vaak bewust van het effect van een slappe hand en willen dit te allen tijde voorkomen. Je ziet dan ook vaak dat ze juist een handdruk geven die afdrukken van je ringen veroorzaken. Ook is de gever van een krachtige hand zich veelal niet bewust van zijn overdreven handdruk. Uit onderzoek blijkt dan ook dat slechts 8% een krachtige hand denkt te geven en slechts 1% een zeer krachtige hand. Zo’n 49% van de mensen denkt een stevige handdruk te geven en 39% heeft het gevoel een normale handdruk te geven. Van de ondervraagden bleken slechts 2% hun kracht af te wisselen.

Welke indruk geef je mee?

Nu blijkt dat niet alleen de kracht van je handdruk effect heeft op de indruk die je achterlaat, maar ook de manier waarop je een hand geeft. Is het wellicht verstandig om je hier bewust van te worden. Hoewel het in sommige landen een etiquette is dat we slechts de vingertoppen vastpakken, is dit in Nederland niet gebruikelijk. Als je slechts je vingertoppen uitreikt dan is het voor de ontvanger lastig om je hand beet te grijpen. Uit onderzoek blijkt dat dit ook als zeer onprettig wordt ervaren. Toch komt het ook in Nederland relatief veel voor, 70% van de mensen heeft dit namelijk weleens meegemaakt. Terwijl 1% van de ondervraagden erkent dat hij dit zelf wel eens doet!

Leiden of volgen

In het vervolg letten op de kracht en de manier waarop je je hand geeft, kan een hele andere indruk bij de ander achterlaten. Maar ook de positie van je hand heeft invloed op de persoon die tegenover je staat. De meeste mensen zijn zich hier totaal niet bewust van en denken hun hand in verticale positie te houden. Is de hand daadwerkelijk in verticale positie dan noem je dit een gelijkwaardige handdruk. Toch komt het veel vaker voor dat iemand bij het uitreiken van zijn arm, zijn hand een beetje draait, waardoor de positie van de andere hand boven of onder ligt. Boven betekent dan dus dominant en onder onderwerping. Wil je de leiding juist uit handen geven dan is een hand geven met je palm naar boven toe, verstandig. Is dit niet de bedoeling dan heeft het geven van een hand in verticale positie de voorkeur.

Denk je alle etiquette onder de knie te hebben dan kun je er toch nog onbetrouwbaar vanaf komen als je de ander is sommige situaties slechts één hand geeft. Met een tweede hand de ander zijn hand omvatten kan sympathiek en eerlijk overkomen. Toch moet je hiermee uitkijken, omdat dit ook averechts kan werken. Zeker wanneer de machtsverhouding niet van gelijke aard is, kun je hiermee al snel plakkerig of opdringerig overkomen. Bij goede bekende of collega’s waarmee je een persoonlijke band hebt zal deze handdruk wel vriendschappelijk en van goodwill sprekende aard overkomen.

En om echt alle etiquette van de handdruk onder de knie te krijgen is de afstand die je tot de ander aanhoudt ook een manier om meer of juist minder sympathie en betrokkenheid te creëren. Je hebt vast wel eens een hand gehad van iemand die met een stijf gestrekte arm je van zich af probeerde te duwen. Een handdruk met gebogen arm komt meer ontspannen en veel vriendelijker over. Mocht je de persoonlijke afstand willen bepalen, dan is het verstandig om het initiatief tot de handdruk te nemen. Dit doe je door met je linkerbeen vooruit te stappen als je dichterbij de ander wilt staan en met je rechterbeen vooruit te stappen als je je romp juist van de ander weg wilt draaien. Als de ander het initiatief neemt, respecteer dan de afstand die de ander aanhoudt.

Feedback vragen

Samengevat kun je je nu dus bewuster in een handdruk steken. Mocht je het moeilijk vinden om te voelen wat voor handdruk je geeft, dan is het wellicht verstandig om een vriend te vragen hoe je handdruk overkomt. Probeer in de meeste gevallen een normale hand te geven. In een gelijkwaardige verticale positie en daarbij de hele hand te pakken. Houdt de hand niet langer vast dan nodig en zorg dat de afstand niet te intimiderend of afstandelijk is. Nu alle fijne kneepjes van een gouden handdruk duidelijk zijn, is het allicht ook verstandig om vooral niet te vergeten dat je de ander aankijkt als je een handdruk geeft.