Hoofddoek of niet?

Kledingvoorschriften zijn binnen de Islam al eeuwenoud, maar in hoeverre wordt er nog geluisterd naar de geschriften van de Koran. En passen de kledingvoorschriften die de Koran stelt nog wel bij deze moderne tijd?

Of ik antwoord kan geven op deze vragen, weet ik niet. Maar een eigen interpretatie van iets wat eigenlijk een respectvol gebaar is naar onder anderen vrouwen toe, wordt door buitenstaanders vaak als discriminatie ervaren. Kijken we naar de Nederlandse etiquette dan zie je ook een verschuiving. Sommige vinden etiquette oubollig, terwijl dit niet zo hoeft te zijn. Dit geldt dus ook voor gebruiken binnen de Islam.
De kleding van islamitische mensen hoort officieel aan bepaalde eisen te voldoen, dit geldt overigens zowel voor mannen als voor vrouwen. De kleding kent dan ook geen mode of stijl, maar is slechts bedoeld om bepaalde delen van het lichaam te bedekken ter voorkoming dat sommigen op bepaalde gedachten worden gebracht door de satan. Het laten zien van bepaalde lichaamsdelen heeft nu eenmaal bepaalde gedachten tot gevolg. Is dit erg? Dat hangt ervan af wat je uit wilt stralen. Eigenlijk hebben gesluierde vrouwen iets mysterieus over zich, want dat wat er onder zit, is slechts te zien door degene waar het voor bedoeld is.

De vraag…

Stel je jezelf de vraag waar mannen naar kijken en waar vrouwen naar kijken, dan geeft dit je wellicht een antwoord op de vraag welke delen van het lichaam bedekt dienen te zijn. Dat je bij vrouwen waarschijnlijk op meer lichaamsdelen uitkomt, kun je ook uit dit antwoord afleiden. Enkele voorschriften die minder bekend zijn, maar voor mannen gelden zijn:

  • Mannen mogen geen gouden sieraden dragen
  • Mannen mogen geen kleding dragen dat van zijde is gemaakt
Verschuiving van gebruiken

Ook binnen de Nederlandse cultuur zie je dat mannen sneller een vrouw lastig vallen dan vrouwen een man. Loop je als vrouw op straat met aanstootgevende kleding dan zul je sneller een opmerking krijgen dan andersom. Met dit gegeven kun je je afvragen wat er voor zorgt dat je als vrouw minder snel lastig gevallen wordt. Bekijk je de voorschriften van de Koran op deze manier dan is het een uiting van respect voor vrouwen voor de ongeremde lusten van de mannen. Toch voelen veel islamitische vrouwen in een land als Nederland minder voor de regels en afspraken van de Koran. Waarom, zul je je misschien afvragen.

  • Omdat ze in een moderne wereld leven?
  • Omdat de ouders het goed vinden?
  • Omdat buitenstaanders het afkeuren?
  • Omdat de opvoeding minder volgens de etiquette van de eigen cultuur verloopt?

In Nederland hoor je menigeen zeggen dat de etiquette bij de jeugd ver te zoeken is. Zou dit bij islamitische mensen niet ook gewoon het geval zijn. Oude gebruiken maken plaats voor nieuw. Zijn oude of nieuwe gewoontes per definitie beter? Die vraag laat ik aan u over.