Politieke etiquette

Ook in de Tweede Kamer gelden er etiquette. Of alle Kamerleden zich hier aan houden is een tweede. Maar wat zijn die etiquette eigenlijk? Volgens experts horen Tweede Kamerleden zich tijdens de Algemene Beschouwingen volgens een etiquette te gedragen. Deze ongeschreven regels zijn niet volledig, maar aangezien lang niet alle Kamerleden onderstaande regels goed gebruiken, is het een goed begin.

Spreek het volk toe

Tijdens het debat is het de bedoeling dat het volk begrijpt wat er aan de hand is en waarom bepaalde beslissingen genomen worden. Tijdens de Algemene Beschouwingen dient het volk helder te worden toegesproken. Dit doe je door uitleg te geven aan het volk, zodat zij achteraf een opinie kunnen vormen over de zaken uit de troonrede. Dit is ook waar de Algemene Beschouwingen voor bedoeld zijn.

Verkondig een argument met inhoud en daag uit

Een belangrijk aspect tijdens een debat is dat wanneer iemand spreekt, hij dit met inhoud doet. Zaken dienen daarom ook goed beargumenteerd te worden. Dit moet voorkomen dat het een welles-nietes spelletje wordt tussen verschillende partijleiders. Een goede argumentatie doe je door duidelijk je mening te vormen en nadat je iets gezegd hebt de andere debatteerder uit te dagen. Een politiek debat is bedoeld om punten waarover de meningen kunnen verschillen helder te krijgen.

Blijf bij het onderwerp

Als er eenmaal een onderwerp aangehaald wordt, dan dient de interruptiemicrofoon gebruikt te worden om aan de spreker uitleg te vragen of deze uit te dagen over het onderwerp. De interruptiemicrofoon is niet bedoeld voor het aanhalen van nieuwe deelonderwerpen waardoor het hoofdonderwerp volledig verdwijnt.

Sms’en en twitteren

Sms’en in de Tweede Kamer is nog wel toegestaan, omdat hiermee wellicht op het laatste moment nog feitelijke informatie vergaard kan worden. Twitteren daarentegen wordt als ronduit onbeschoft ervaren en is strikt verboden.

Praten via de voorzitter

Dat praten via de voorzitter een officiële manier van communicatie in de Tweede Kamer is, zijn de meeste partijleiders vergeten. Het debat is veel persoonlijker geworden en daarmee zijn ze uit het oog verloren dat ze juist via de voorzitter de ruimte krijgen om met elkaar te debatteren.

Twijfel je voor welke partij je moet kiezen bij de volgende verkiezingsronde, misschien dat dit lijstje je een idee geeft van de fatsoenlijkste leden binnen de Kamer. En het je keuze vergemakkelijkt.