Geloofsetiquette

Elk geloof kent zijn eigen regels, maar zijn de verschillende geloven nu wel zo anders?

Christendom

Officieel horen de mensen die het Christendom naleven iedere zondag naar de kerk te gaan. In de kerk wordt voorgelezen uit de bijbel en krijgt iedereen een hostie aan het einde van de kerkdienst. Dit is een stukje brood dat tijdens de kerkviering verandert in het lichaam van Jezus. De christenen kennen de tien geboden, waar ze zich aan moeten houden.

 • Bovenal bemin één god
 • Zeer niet ijdel, vloek noch spot.
 • Heilig steeds de dag des Heren.
 • Vader en moeder zult gij eren.
 • Dood niet, pleeg geen ergernis.
 • Doe niet wat onkuisheid is.
 • Vlucht het stelen en bedriegen.
 • Ook de achterklap en ‘t liegen.
 • Wees steeds kuis in uw gemoed.
 • En begeer nooit iemands goed.

Enkele belangrijke Christelijke feestdagen zijn; Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en Kerstmis

Jodendom

Ook in het Jodendom gelden bepaalde regels, deze regels staan beschreven in de Thora, de Hebreeuwse Bijbel. Zo is er maar één god en mogen er verder geen goden worden vereerd. En je mag niet stelen, moorden of jaloers zijn. De Sabbat is de wekelijkse rustdag, deze dag duurt van zonsondergang op vrijdag tot het verschijnen van de eerste sterren op zaterdagavond. In het Jodendom worden jongetjes als ze acht dagen oud zijn besneden. Joden hebben geen speciale bidplaats, maar bidden overal.
Enkele belangrijke Joodse feestdagen zijn; Pesach, Holocaust herdenkingsdag, Sjavoeot, Chanoeka

Islam

Naast het feit dat de Islam een geloof is, is het ook een manier van leven. Het geloof van de moslims heeft invloed op de manier waarop ze leven. In de Islam zijn er veel verboden voedingsmiddelen, zoals; drugs, alchohol, vlees van vleesetende dieren, varkensvlees, bloed of producten waar gelatine in zit. Zowel mannen als vrouwen kennen bepaalde kledingvoorschriften. Zo dragen mannen nooit zijde of goud en moeten vrouwen hun haren en boezem bedekken.
Enkele belangrijke islamitische feestdagen zijn; Ramadan, Suikerfeest, Offerfeest en Besnijdenis.

Hindoeïsme

In het Hindoeïsme kent men geen vaste regels, maar de meeste hindoes delen dezelfde overtuigingen. Een van de belangrijkste is het geloof in reïncarnatie. Door een goed leven te leiden op aarde kun je dichterbij de verlossing komen. Hindoes moeten daarom bidden en een persoonlijke god vereren. Ook horen hindoes kennis en wetenschap op te doen en onzelfzuchtig te handelen. In het Hindoeïsme is het gebruikelijk dat men niet aan zichzelf denkt, geen rundvlees eet en aan yoga en meditatie doet.
Enkele belangrijke hindoeïstische feestdagen zijn; Holi, Dussera, Divali en Kumbh Mela

Boeddhisme

De boeddhisten proberen een vaste routine na te leven. “Doe geen kwaad, zet je in voor het goede en reinig je geest.” Enkele regels binnen het Boeddhisme zijn:

 • Kwets of dood geen levend wezen.
 • Je mag niet stelen.
 • Je mag geen geld aannemen.
 • Beheers je seksuele verlangens.
 • Drink geen alcohol en eet niks meer na twaalf uur ‘s middags.
 • Je mag niet dansen en zingen op een vrolijke manier.
 • Draag geen parfum of sieraden

Enkele belangrijke boeddhistische feestdagen zijn; Wesak, feest van de heilige tand en Loi Krathong.
Je ziet dat elk geloof zijn eigen regels kent, toch zijn er ook veel overeenkomsten en blijft het naleven van een geloof ieders eigen verantwoordelijkheid.