Aan welke hand draag je een trouwring?

Mensen die in het huwelijksbootje stappen krijgen verschillende vragen, die beantwoord moeten worden. Zo zal ook de vraag komen aan welke hand een trouwring gedragen dient te worden. De etiquette verschilt hierin per geloof, maar ook per land en per regio. Algemeen genomen dragen in Nederland de protestantse echtelieden hun trouwring rechts en katholieken links. In andere landen kan dit weer anders zijn. De katholieken in Oostenrijk dragen hun trouwring bijvoorbeeld juist rechts en in Italië is het gebruikelijk om de trouwring links te dragen. In bijvoorbeeld een land als Spanje zijn de gebruiken weer anders, waarschijnlijk omdat daar bijna iedereen katholiek is. Op de Catalanen in Barcelona na, dragen ze de trouwring daar rechts. Andere groepen die de trouwring rechts dragen zijn de Noorse protestanten, de orthodoxe-christenen en een deel van de Belgische katholieken. Groepen die juist de trouwring weer links dragen zijn onder andere, een groot deel van de Joden, protestantse Zweden en Engelsen. Zoals je kunt zien gaat de verdeling links-rechts door de religies heen.

Waarom links of rechts?

Als we terug gaan in de geschiedenis dan zien we dat het links dragen uit het Egyptische en later Romeinse idee van de Vena Amoris afkomt. De Vena Amoris is het bloedvat dat vanuit de linker ringvinger direct met het hart in verbinding staat. Het rechts dragen komt juist weer uit de symbolische betekenis dat rechts het goede en links het slechte symboliseert. Het Latijnse woord voor links is niet voor niets sinister. Daarnaast wordt de rechterhand ook als verbinding met god gezien.
In het (Slavische) orthodoxe huwelijk vormt de ringenceremonie het sluitstuk voor de verbinding tussen twee mensen. Daarbij geven de partners elkaar de rechterhand en worden de ringen driemaal verwisseld. Mensen die hun ring links dragen zijn weduwe, weduwnaar of gescheiden.

De keuze om de ring links of rechts te dragen heeft dus een lange geschiedenis per geloof en land. Sommige mensen kiezen voor de hand die ze het minst gebruiken in verband met de praktische rol die dit met zich meebrengt.

Ook is kiezen voor bijvoorbeeld trouwoorbellen of een ring voor om de nek een overweging. Voordeel is dat er dan geen kant gekozen hoeft te worden.
Tijden veranderen, hetzelfde geldt voor tradities en stijlen. Toch lijkt het erop dat het fenomeen van trouwringen uitwisselen van blijvende aard is. Of dit nu om je vinger, je nek of in je oren is.