Opvoeden doe je samen!

Ook bij de opvoeding komen er bepaalde etiquette kijken. Opvoeden doe je dan ook samen met deze regels. Zonder regels is er geen opvoeding. Maar welke regels zijn er nou belangrijk in de opvoeding, want de meningen verschillen daar nogal in.
Eigenlijk is er geen vast opvoedingssysteem dat het beste werkt. Aangezien er in allerlei gezinnen verschillende normen en waarden gelden, verschillende culturen een rol spelen en ook persoonlijke behoeften meespelen, worden opvoedingsetiquette gebaseerd op een combinatie van deze factoren. Toch kan je spreken van een aantal basisprincipes waar veel opvoeders zo ongeveer vanuit gaan. Of kinderen deze basisprincipes ook direct overnemen hangt ervan af hoe consequent ouders er zelf mee omgaan. Uiteindelijk leren kinderen veel van het voorbeeld dat ouders hen geven. Daarom hier enkele basisprincipes, die afhankelijk van de andere factoren een verschil in uitwerking/interpretatie kennen, maar vanuit de kern op hetzelfde neerkomen.

De basisprincipes
 • Wees aardig voor jezelf en anderen
 • Wees geduldig
 • Denk eerst na voordat je je mond opendoet
 • Wees beleefd bij het opnemen van de telefoon, vaak wordt hier een onderlinge afspraak over gemaakt.
 • Zorg voor een opgeruimde kamer (eens per dag, eens per week?)
 • Ruim altijd de troep op die jezelf hebt gemaakt, maar ook door anderen te helpen met opruimen creëer je een fijne sfeer. (wel of niet consequent verwacht?)
 • Laat je vuile vaat niet door anderen opruimen, maar ruim deze uit eigen initiatief op
 • Laat spullen achter, zoals je ze hebt aangetroffen
 • Vraag eerst of je de spullen van een ander mag gebruiken en gebruik de spullen met respect
 • Wees bereid om met anderen te delen
 • Leer goede tafelmanieren en pas die ook toe, zodat het een vast gebruik is voor als er gasten komen.
 • Zet de tv uit tijdens het eten en wanneer er bezoek is. (Toch eten mensen regelmatig voor de tv)
 • Aanvaard bij een discussie op een vriendelijke manier dat je een verschil in mening kunt hebben en dat je het niet eens kunt worden
 • Praat op normale toon, schreeuw niet en loop niet de hele tijd de klagen en te zuchten, maar zorg voor een positieve houding ten opzichte van anderen en jezelf
 • Huishoudelijke klusjes horen door het hele gezin samen gedaan te worden, maak hier dus onderling afspraken over en help elkaar om ze af te werken.
 • Zeg altijd alsjeblieft en dankjewel, ook tegen mensen binnen je gezin
 • Wees eerlijk en neem de verantwoordelijkheid voor je eigen woorden en daden
 • Praat niet alleen maar, maar luister ook goed naar de ander
 • Ga niet zomaar snuffelen tussen de spullen van een ander, ook bij een gezinslid blijf je ongevraagd uit de kasten en lades.
 • Klop eerst op een gesloten deur voordat je binnengaat. Openheid binnen een gezin is van groot belang, maar ook het recht op privacy is heel belangrijk. Maak hier dus ook onderling afspraken over.

Wellicht dat niet in alle gezinnen alle afspraken een even belangrijke rol spelen, maar duidelijke afspraken onderling om ervoor te zorgen dat een gezin een harmonieus leven kan leiden, dienen wel gemaakt te worden. Begrip en respect voor een verschil in normen en waarden bij andere gezinnen is dan ook wel op zijn plaats.