En wat als je bij iemand anders thuis bent?

Ja, etiquette zijn vaste regels. Nee, etiquette zijn niet overal hetzelfde. Welke etiquette houd ik me aan, die van mezelf of die van de ander?
Aangezien etiquette over het respect voor de ander gaat en voor jezelf, is het belangrijk te weten waar de grens ligt. Ben je bij iemand anders thuis en worden daar geen schoenen gedragen, dan is het onbeleefd om je schoenen aan te houden, omdat er bij jullie thuis wel gewoon schoenen gedragen worden. In dit geval gaat het over iets dat makkelijk toe te passen is, maar geldt dat ook voor alles?

Een Hindoestaan eet geen rundvlees en een moslim geen varkensvlees. Ga je als Hindoestaan bij een moslim eten dan mag er worden verwacht dat er rekening mee wordt gehouden, zonder dat daarbij de eigen afspraken in het geding komen. Uiteraard kies je dus voor een maaltijd zonder varkensvlees, maar ook zonder rundvlees. Soms is een middenweg dus een optie. In andere gevallen kan het gewenst zijn om er samen afspraken over te maken. Binnen een huwelijk van mensen uit twee verschillende culturen is het gewenst om goed duidelijk te maken welke normen en waarden vanuit welke cultuur worden overgenomen, om ervoor te zorgen dat het huwelijk lukt. Als dit lukt en twee mensen duidelijk tegen elkaar zijn, dan ontstaan er persoonlijke nieuwe normen en waarden binnen dit gezin, die de etiquette uit beide culturen gecombineerd hebben. Eigenlijk bestaat er dus ook geen goed of fout, maar is het een vorm van acceptatie voor elkaar en voor jezelf. En daarmee voor de etiquette die er gelden. Toch zie je veel dat mensen van allochtone afkomst kiezen voor een traditionele bruiloft uit eigen land en dat er weinig gebruiken uit een Nederlandse bruiloft overgenomen worden. Een van de oorzaken hiervoor is dat allochtonen vaak geen Nederlandse bruiloft als voorbeeld hebben, maar al wel vaak bruiloften uit de eigen cultuur meegemaakt hebben. Vooral bij mensen met een Turkse kom af blijkt uit onderzoek dat maar weinig mensen voor een partner kiezen met een andere nationaliteit. En dat de Nederlandse partner bij een gemengd huwelijk zich vaak tot de Islam bekeert.

Kennen we de Nederlandse gebruiken eigenlijk wel?

Wat zijn nou typische etiquette van de Nederlandse cultuur en houden mensen zich er nog wel aan? Bekende etiquette zijn bijvoorbeeld: onderbreek geen gesprek voor je mobiele telefoon, leg geen voeten op de tafel, houd je aan de afspraken die bij iemand anders gelden. Soms zie je dat mensen zich zo thuis voelen, dat dit soort etiquette zijn geldigheid verliezen. Mensen die bij goede vrienden thuis samen een voetbalwedstrijd zitten te kijken, zul je regelmatig betrappen op overschrijding van een aantal etiquette. Als beide partijen er geen last van ondervinden is ook dit geen probleem, maar als een van beide partijen er wel last van heeft dan is dit op een assertieve manier wel degelijk tegen de ander te zeggen. Of de reactie daarop correct is, is natuurlijk maar de vraag.