Kleding voor kinderen op school

Ooit wel eens gehoord van kledingcodes voor kinderen? Ze bestaan!

In Nederland zijn ze als je op sommige scholen kijkt ver te zoeken, maar officieel bestaan ze wel. In bijvoorbeeld Engeland hebben de meeste scholen speciale schooluniformen. Misschien dat mensen hier het voordeel in zien, dat er dan minder klassenverschillen zichtbaar zijn, maar het tegendeel is helaas waar. Kinderen uit rijkere gezinnen kunnen de vaak dure schooluniformen meerdere keren per jaar aanschaffen, terwijl kinderen uit armere milieus misschien dagelijks en een jaar lang met hetzelfde uniform rondlopen. Daarnaast zullen de jongere kinderen in een gezin vaak het uniform van hun oudere broer of zus krijgen.

Kennen wij ook zo’n etiquette?

Dat er in Nederland geen uniforms gedragen worden heeft er mee te maken dat we zo’n vrij land zijn en het verschil in wat mensen verdienen op een gegeven moment groter werd, maar dat kleding niet al te aanstootgevend mag zijn en dat leerkrachten wel degelijk opmerkingen mogen maken en hun studenten mogen vragen om er wat beschaafder bij te lopen is wellicht niet bij alle docenten bekend. Dat dit in goed overleg met de directie dient te gebeuren is wel verstandig, omdat een discussie met ouders die er geen problemen mee hebben het gevolg kan zijn.

Trends

De afgelopen jaren zijn er op scholen verschillende trends langsgekomen. Sieraden met veel bling, bling, lichtkoordjes met laserlicht en mobiele telefoons. Als leerkrachten dit allemaal toelieten, dan zou er van het primaire onderwijsproces niks meer overblijven. In eerste instantie zie je in een klas dan ook eigen regels, die soms uiteindelijk in een schoolbrede afspraak veranderen. Deze afspraken zijn altijd terug te vinden in de schoolgids van een school. Sommige scholen hanteren bijvoorbeeld wel voor gym speciale kleding of schoenen. Een kind dat niet het juiste schoeisel heeft voor de gymles mag dan ook worden geweigerd, op basis van de reeds gewezen regels via de schoolgids.

Kan alles?

Bij afspraken over kledingvoorschriften is het niet toegestaan om voorschriften op te geven, die discriminerend kunnen zijn. Mocht een school kledingvoorschriften hanteren dan is het daarbij belangrijk dat aangegeven wordt dat kinderen met kleding op basis van religie hierop de uitzondering vormen. Een hoofddoek kan om veiligheidsredenen bij bijvoorbeeld gym en handvaardigheid een issue vormen. Duidelijk afspraken zijn gewenst om te voorkomen dat dit problemen kan geven.